Krajowa Ocena Techniczna

Jako jedyna firma na terenie Polski posiadamy Krajową Ocenę Techniczną na gonty drewniane, a wcześniej byliśmy w posiadaniu Aprobaty Technicznej. Pozytywna ocena właściwości użytkowych pozwala na na swobodne wprowadzanie naszego produktu do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dla gontów drewnianych (m.in. art. 5 ust.2, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych).

Aprobata techniczna

Wyrób regionalny